00 33 2 98 39 62 25
Fax (op afspraak) :   
00 33 9 50 04 32 70
Contact Hoofdkantoor : 5 Hent Meneyer, 29 950 Gouesnac'h, France.
Postadres : 2 impasse de Kervégant, 29 350 Moëlan sur mer, France.

Elke verwijzing in deze algemene voorwaarden naar "Gast", "Klant", "u" of "uw" verwijst naar de persoon die de reservering heeft gemaakt, en bij uitbreiding naar alle personen (hierna te noemen ‘groepsleden’)die uiteindelijk in de gehuurde villa verblijven.

Elke verwijzing naar "ons" of "onze" in deze algemene voorwaarden verwijst naar het Agentschap Si Belle.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GASTEN
De genoemde Gast verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat alle groepsleden de gehuurde accommodatie met de nodige zorg en respect behandelen. De Gast onthoudt zich van alles wat overlast kan veroorzaken in de buurt, het verstoren van postbezorging, en onthoudt zich van het uitvoeren van bouwwerkzaamheden of sloopwerkzaamheden, het maken van gaten in muren of enige andere verandering zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar.

BOEKING
Klanten kunnen huizen van de Agentschap Si Belle via zijn website boeken. Huurprijzen worden weergegeven op de pagina van de villa’s op de website van Agentschap Si Belle, waar een prijs per week wordt weergegeven op basis van de begindatum van de huur.
Zodra de beschikbaarheid van de accommodatie door het Agentschap is bevestigd en de aanbetaling van 20% is betaald, ontvangt de Klant het reserveringscontract met vermelding van de betaalde aanbetaling en het nog verschuldigde bedrag, alsmede een betalingsbevestiging per e-mail, met een samenvatting van de reservering, de accommodatie, de data van de huur en het totaalbedrag..
Zodra het volledige bedrag is voldaan, wordt het definitieve contract toegestuurd, evenals de contactgegevens van de contactpersoon, het adres van de accommodatie en een routebeschrijving.
De Klant dient te controleren of alle details van de reservering juist en volledig zijn en eventuele fouten of weglatingen aan Agentschap Si Belle te melden binnen 7 dagen na ontvangst van het boekingscontract. Indien de Klant binnen de gestelde termijn geen melding maakt van fouten of weglatingen, kan hij zich niet beroepen op onjuistheid of onvolledigheid van het boekingscontract.
De Klant kan online betalen met een creditcard op het moment van boeken, of via bankoverschrijving, (de bankgegevens worden u apart per e-mail toegestuurd), per cheque of in reischeques. De reservering is pas definitief na ontvangst van de aanbetaling en deze is bevestigd door de Agentschap Si Belle (tot die tijd wordt de huurperiode als voorlopig gereserveerd beschouwd). De accommodatie kan pas verhuurd worden na ontvangst van de volledige huursom, uiterlijk op de 15e van de maand die voorafgaat aan de maand waarin de aankomstdatum valt. Bij gebreke van betaling op deze vervaldag wordt het contract als ontbonden beschouwd en wordt de huurperiode opnieuw in de verhuur gebracht. Voor zogenaamde 'last-minute' reserveringen gemaakt na de 15e van de maand die voorafgaat aan de maand van de aankomstdatum, is de volledige huursom vereist op het moment van boeking, per bank overschrijving, cheque of creditkaart. In het geval van verschuldigde gelden, zullen alle juridische en gerechtskosten of uitgaven in verband met de invordering van de schuld in rekening worden gebracht bij de Klant, waarvoor een minimum van € 100 van toepassing is.

INSPECTIE
Een woninginspectie kan worden uitgevoerd door de eigenaar of de contactpersoon bij aankomst en bij vertrek voor teruggave van de borg. De eigenaar behoudt zich het recht voor om de borg tot twee weken na het vertrek van de Gasten terug te geven.

VERZEKERING
De Gast dient op zijn naam in het bezit te zijn van een ​​verzekeringspolis die dekking biedt voor de wettelijke aansprakelijkheid in geval van brand of waterschade aan de gehuurde accommodatie (met betrekking tot tijdelijke verblijven van minder dan drie opeenvolgende maanden, dat wil zeggen 90 opeenvolgende dagen). Deze verzekering dient dekking te bieden aan alle groepsleden
De Gast dient verzekerd te zijn tegen de risico’s van diefstal, brand en waterschade, niet alleen met betrekking tot het risico voor de Gast, maar ook voor wat betreft het risico van de gehuurde accommodatie en ook voor wat betreft de eventuele verhaalsmogelijkheden van de buren. Het bewijs van een dergelijke verzekering dient op verzoek te worden getoond aan Agentschap Si Belle. Bijgevolg wijst de Agentschap Si Belle elke verantwoordelijkheid af voor elk verhaal dat een verzekeringsmaatschappij tegen de Gast zou kunnen uitoefenen in geval van een claim.

PRIJZEN
Getoonde prijzen zijn per gehuurde week.
Op de pagina van de accommodatie staat aangegeven wat wel en wat niet bij de huurprijs is inbegrepen, zoals inherente huishoudelijke kosten: water, elektriciteit, gas, zwembadverwarming, verwarming van het huis, telefoon, onderhoud van de tuin en het zwembad, lokale toeristenbelasting, brandhout. Linnengoed is inbegrepen bij de meeste accommodaties, tenzij anders vermeld op de pagina van de accommodatie.
De Gast is er zich van bewust dat de kosten kunnen verschillen naargelang het seizoen, en dat bijvoorbeeld in de winter de kosten voor het verwarmen van de accommodatie significant zijn en dat een deel van de borg kan worden ingehouden in geval van overmatig verbruik. Buiten de zomermaanden geldt meestal een toeslag voor verwarming. Sommige villa's laten een redelijk verbruik toe tot een vooraf bepaald limiet, die bij overschrijding voor eigen rekening van de Gast is. Voor alle andere kosten, inclusief of niet, verwijzen wij de Gast naar de website-pagina van de villa die ze hebben geboekt.
Onze prijzen zijn inclusief onze toeslagen en belastingen.
Onze prijzen zijn exclusief annuleringsverzekering (optioneel).

HUUR TERMIJN // AANKOMST EN VERTREK
De huurperiodes beginnen en eindigen op een zaterdag. Aankomsttijd: 16:00. Vertrek: 10:00 uur. De Gast aanvaardt dat de huurperiode niet kan worden verlengd zonder toestemming van de Agentschap Si Belle. De Gast zal in de gehuurde accommodatie geen enkel beroep uitoefenen of proberen uit te oefenen en aanvaardt dat de gehuurde accommodatie uitsluitend als tijdelijk verblijf wordt verhuurd, een fundamentele voorwaarde zonder welke de verhuur niet is toegestaan.
De Gast wordt vriendelijk verzocht om uiterlijk op de dag van aankomst telefonisch contact op te nemen met de aangewezen contactpersoon (zie de aankomstinformatie die bij elke villa wordt toegestuurd), om een tijd af te spreken voor een ontmoeting, en dient de sleutelhouder ook te waarschuwen als hij onderweg vertraging oploopt. Verzoeken om buiten het aangegeven tijdstip te arriveren, of zelfs op een andere dag, dienen vóór de dag van aankomst te worden ingediend, waarna het ter beoordeling van de sleutelhouder staat om deze wijziging al dan niet te accepteren. In het geval dat een contactpersoon na 20:00 uur niet beschikbaar is, zal de contactpersoon een afspraak maken om de Gasten de volgende ochtend te ontmoeten, waarvoor de Gast geen vergoeding of restitutie kan eisen. Het is de plicht van de Gast om contact op te nemen met de contactpersoon om hun verwachte vertrektijd door te geven, zodat een inspectie en overdracht van de accommodatie kan worden geregeld. Indien de contactpersoon en de Gast niet tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn, kan de Gast zich laten vertegenwoordigen door een naar behoren aangestelde derde. Bij gebreke hieraan wordt de gehuurde accommodatie geacht te zijn achtergelaten in de staat waarin de contactpersoon het heeft aangetroffen. De Gast riskeert in dit geval het verlies van de betaalde waarborgsom, geheel of gedeeltelijk, en is bovendien aansprakelijk voor alle schade die het bedrag van de waarborgsom overschrijdt.

DE HUURPERIODE
De Gast erkent dat de accommodatie wordt gehuurd als een tijdelijk verblijf en alleen voor vakantie doeleinden. De accommodatie kan niet worden gebruikt als hoofdverblijfplaats of zelfs als tweede verblijfplaats en de Gast mag er geen commerciële, ambachtelijke of professionele activiteit uitoefenen. De accommodatie kan in geen geval door een groter aantal personen worden bezet dan het maximale aantal personen dat is aangegeven in de beschrijving van de accommodatie op de website van de Agentschap Si Belle. Het aantal personen van het gezelschap (volwassenen, kinderen, baby's) staat vermeld op het reserveringscontract en kan niet worden gewijzigd tenzij daarom wordt gevraagd en goedgekeurd door de Agentschap Si Belle. De Gast verbindt zich ertoe de gehuurde accommodatie met respect te behandelen als ook de omgeving ervan, door geen overlast te veroorzaken voor de buurt (met inbegrip van geluidsoverlast), en te genieten van de faciliteiten van de accommodatie volgens de instructies die door de contactpersoon worden gegeven.
De Gast gaat ermee akkoord het gehuurde in de staat te aanvaarden zoals hij die bij aankomst aantreft, en zoals beschreven in de beschrijving op de website van Agentschap Si Belle. Het meubilair en de inrichting mogen alleen worden aangetast door slijtage als gevolg van normaal gebruik. Elk item dat ontbreekt of onbruikbaar is geworden, om welke reden anders dan normale slijtage, dient te worden vergoed of vervangen door de Gast. Deze clausule is ook van toepassing op schilderwerk, behang en de accommodatie in het algemeen (intern en extern).
De Gast verbindt zich ertoe om het meubilair en alle voorwerpen in de accommodatie te gebruiken op de manier waarop ze bedoeld zijn om te worden gebruikt en op de plaatsen waar ze zich bevinden. Het is ten strengste verboden om voorwerpen te verplaatsen buiten het terrein.
De Gast dient zorg te dragen voor het voorkomen van voorwerpen in wastafels, baden, bidets, keuken- en wasbakken, wc's, etc. die de afvoer kunnen verstoppen. Indien de Gast dit niet doet, is de Gast aansprakelijk voor de kosten die gemaakt moeten worden om eventuele problemen met het afvoersysteem op te lossen.
Het is de Gast niet toegestaan ​​om de gehuurde accommodatie onder te verhuren, zelfs niet gratis. Het is de verantwoordelijkheid van de genoemde Gast om ervoor te zorgen dat alle groepsleden met respect omgaan van de accommodatie en dat er in geen geval zelf meubels meegenomen worden naar de gehuurde accommodatie, met uitzondering van linnengoed en kleine voorwerpen.
De Gast moet toegang verlenen om dringende reparaties te laten plaatsvinden die nodig zijn om de staat van de gehuurde accommodatie of de apparatuur in de accommodatie in goede conditie te houden.
De Gast verbindt zich ertoe de accommodatie bij vertrek netjes en in een goede staat van onderhoud achter te laten. Alle voorwerpen in de woning dienen te worden teruggezet op de plaats waar ze bij aankomst stonden. Keuken- en eetgerei dienen te worden afgewassen en opgeborgen, en alle vuilnis dient te worden verwijderd, zoals opgedragen door de contactpersoon. Laatstgenoemde behoudt zich het recht voor om de accommodatie aan het einde van het verblijf te inspecteren. In geval van nalatigheid kunnen eventuele extra schoonmaakkosten aan de Gast in rekening worden gebracht. Als de schoonmaak niet is inbegrepen in de huurprijs, dient de accommodatie te worden achtergelaten in de staat waarin deze zich bij aankomst bevond, anders worden schoonmaakkosten in rekening gebracht bij de Gast. Ook wordt de waarde van gebarsten of kapotte voorwerpen aan de Gast in rekening gebracht, evenals de kosten voor het reinigen van bevlekte tapijten, dekens, matrassen, beddengoed enz.
De Gast heeft de verantwoordelijkheid om eventuele schade of verlies veroorzaakt door een lid van het gezelschap die het eigendom huurt, te vergoeden tenzij ze kunnen aantonen dat dergelijke schade of verliezen zijn veroorzaakt door een derde partij die de Gast niet kent of door een gebeurtenis buiten zijn/hun macht.

TOERISTENBELASTING
De toeristenbelasting is verschuldigd door de Gasten aan de gemeente waar de accommodatie zich bevindt, en in sommige gevallen ook aan de departementale overheid en zelfs aan de regionale overheid. Sommige gemeenten heffen geen toeristenbelasting. De belasting wordt berekend per persoon per nacht, een vast bedrag dat varieert naar gelang de classificatie van de accommodatie, van 1 tot 5 sterren (over het algemeen kost dit tussen de 1 en 3 euro per nacht per volwassene) of, als de accommodatie niet is geclassificeerd, dan is het een percentage van de huurprijs met betrekking tot het aantal Gasten. De toeristenbelasting dient te worden betaald aan het Agentschap Si Belle, gelijk met het restbedrag van de huursom.
Als de eigenaar echter een professionele verhuurder is, is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar om de toeristenbelasting aan het eind van het verblijf bij de Gasten te innen en aan de autoriteiten over te maken. Het bedrag en de begunstigde van de verschuldigde toeristenbelasting staan vermeld op de pagina van de villa op de website van het Agentschap Si Belle, en wanneer het aan het Agentschap verschuldigd is, staat het ook vermeld op de reserveringspagina.

EINDREINIGING
De accommodatie dient bij vertrek redelijk schoon te worden achtergelaten en tijdens uw verblijf worden schoongemaakt. De eindschoonmaak wordt uitgevoerd door de eigenaar bij elke wisseling van huurders. Indien de accommodatie in een onaanvaardbare staat wordt achtergelaten, kan een extra vergoeding in rekening worden gebracht die van de borg zal worden ingehouden. Bij aankomst heeft de Gast de mogelijkheid opmerkingen te noteren omtrent de staat van de accommodatie op het moment van aankomst. Gewoonlijk is de eindschoonmaak inbegrepen in de huurprijs, maar in bepaalde gevallen wordt een schoonmaaktoeslag berekend. Soms is het facultatief of de Gast de schoonmaak zelf doet of ervoor kiest om de toeslag te betalen, in welk geval dit specifiek zal worden vermeld op de pagina van de villa.

BEZOEK AAN DE WONING VOOR HET RESERVEREN
Een accommodatie op voorhand te bezoeken is mogelijk, mits de eigenaar hiermee akkoord gaat. Voorafgaand aan elk bezoek wordt u gevraagd om een ​​schriftelijke bevestiging te tekenen, dat indien u akkoord gaat met het huren van de accommodatie, dit uitsluitend via de Agentschap Si Belle zal zijn.

ACCOMMODATIEBESCHRIJVING
Al onze accommodaties worden regelmatig door ons bezocht. Beschrijvingen die samen met de eigenaren zijn opgesteld, zijn uitgebreid en waarheidsgetrouw op onze website samengevat. Als, ondanks de grote zorgvuldigheid, de gehuurde accommodatie niet volledig overeenkomt met de gegeven beschrijving, als een beschreven item of faciliteit ontbreekt, kan het Agentschap Si Belle niet verantwoordelijk worden gesteld voor een fout (als gevolg van verzwijging, weglating, defect ...) afkomstig van de eigenaar met betrekking tot de woning of de omgeving, of het ontbreken van geadverteerde faciliteiten. Dit kan een reden zijn voor financiële compensatie en dus een passende terugbetaling door de eigenaar.
Het Agentschap Si Belle kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de eigenaar het Agentschap Si Belle niet op de hoogte heeft gebracht van wijzigingen die een invloed hebben op de accommodatie, de omgeving of de beschikbaarheid van de woning vóór de datum van reservering of tussen de datum van reservering en de datum van aankomst.

MAXIMALE BEZETTING VAN DE WONING
Indien het aantal personen in het gezelschap wijzigt ten opzichte van het aantal dat werd opgegeven op het moment van de reservering, dient de Gast ons hiervan op de hoogte te stellen. De groepsgrootte mag echter niet groter zijn dan de maximale capaciteit van de accommodatie, die wordt aangegeven op de pagina van de villa. Elke inbreuk hierop, hetzij bij aankomst of tijdens het verblijf, kan ertoe leiden dat de Gast de toegang wordt geweigerd of dat de eigenaar een extra bedrag in rekening brengt aan de Gast. In sommige gevallen kan op verzoek een extra bed worden bijgeplaatst.
Elk verzoek om een tent, caravan of mobile home mee te nemen naar de accommodatie dient te worden goedgekeurd voordat de reservering wordt bevestigd.

HUISDIEREN
Huisdieren zijn alleen welkom op voorwaarde dat hun aanwezigheid voorafgaand aan de boeking is aangevraagd en individueel geaccepteerd. Op de pagina van de villa wordt aangegeven of huisdieren al dan niet worden toegelaten; in de meeste gevallen is dit het geval, mits dit bij de reservering wordt aangevraagd en de gegevens van het huisdier worden vermeld. Indien huisdieren niet van tevoren uitdrukkelijk zijn geaccepteerd, kan de plaatselijke contactpersoon of de eigenaar de toegang weigeren. De Gast is verantwoordelijk voor zijn huisdier en voor eventuele schade of ongevallen die het zou kunnen veroorzaken.

ZWEMBADEN
Alle zwembaden op onze website zijn uitgerust met de juiste beveiliging, hetgeen wettelijk verplicht is in Frankrijk. Houd er echter rekening mee dat kinderen, ondanks de aanwezigheid van beveiligingsapparatuur, nog steeds onder toezicht moeten staan ​​en dat ouders altijd de eindverantwoordelijkheid dragen. Op dezelfde manier dienen volwassenen die niet goed kunnen zwemmen altijd onder toezicht staan ​​van een persoon die hen te hulp kan komen.
Villa's te huur met zwembad hebben allemaal een privé zwembad, voor exclusief gebruik van de Gasten, afgezien van een klein aantal uitzonderingen van gedeelde zwembaden die duidelijk aangegeven zijn op onze website.
Sommige zwembaden kunnen binnen zijn, in welk geval ze meestal worden verwarmd, gedurende de gehele huurperiode of zelfs het hele jaar; sommige zwembaden zijn overkapt, al dan niet verwarmd; en sommige zwembaden kunnen buiten zijn en niet overdekt maar verwarmd. Het type zwembad en verwarming staat vermeld op de villapagina, maar het is belangrijk op te merken dat zwembadverwarming buiten de zomerperiode afhankelijk is van weersomstandigheden en de omgevingstemperatuur. Voor verhuur buiten de zomermaanden is zwembadverwarming niet gegarandeerd beschikbaar en de Gast dient zich ervan bewust te zijn voordat hij boekt om te weten of dit al dan niet van invloed kan zijn op de door hem gekozen data.

BORGSOM
De contactpersoon zal u bij aankomst om een borgsom vragen. Het bedrag van de borgsom staat vermeld op de pagina van de villa. De eigenaar of de contactpersoon kan u de toegang tot de accommodatie weigeren indien u deze borgsom niet overhandigt, hetzij in de vorm van een bankoverschrijving, een cheque van een Euro bankrekening, in Euro contant, of contant in een andere valuta indien dit door de eigenaar wordt geaccepteerd. De borgsom zal volledig of binnen een maximum van twee weken worden terugbetaald, na aftrek van eventuele extra kosten of eventuele schade die is geconstateerd. De Klant dient de bankgegevens, te weten IBAN en BIC/Swift code, aan de eigenaar te verstrekken om een terugbetaling via bankoverschrijving mogelijk te maken. Nogmaals, wij raden u aan de accommodatie in goede staat achter te laten. Hoewel het Agentschap Si Belle niet betrokken is bij en op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor de inning of terugbetaling van deze borgsom, zal zij, indien er zich problemen voordoen, niettemin trachten een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden.

ANNULERING
1. Verzekering
Elke annulering dient aangetekend te worden verzonden. De datum waarop de correspondentie wordt ontvangen is bepalend voor de annuleringsvoorwaarden die van toepassing zijn volgens het onderstaande schema. Dit schema is niet van toepassing op de vele oorzaken van annulering die door de verzekering worden gedekt (annulering, water- en brandschade, inboedelschade) die wordt aangeboden via de link op de reserveringspagina van de villa op de website van ons Agentschap. Deze verzekering is optioneel en de prijs wordt nauwkeurig berekend op basis van de huurprijs.
2. Annuleringskosten
Reeds betaalde of verschuldigde bedragen, zowel voorschot als restantbetaling, worden niet terugbetaald in geval van annulering. Als u annuleert vóór de datum waarop het resterende bedrag verschuldigd is, wordt alleen het voorschot ingehouden zonder terugbetaling. Echter, als het Agentschap Si Belle een andere Klant vindt voor dezelfde periode, op elk moment tot de dag vóór de geannuleerde periode, kan een terugbetaling van het restantbedrag worden gedaan, maar de aanbetaling zal altijd worden behouden.

INDIEN DE ACCOMMODATIE NIET BESCHIKBAAR IS
In het uitzonderlijke geval dat de accommodatie niet beschikbaar is om redenen buiten de controle van de Agentschap Si Belle, bijvoorbeeld in geval van 'overmacht', brand, overstroming of onvoorziene omstandigheden zoals de verkoop van het huis, ziekte van de eigenaar waardoor de eigenaar niet aanwezig kan zijn bij aankomst, overlijden, echtscheiding, bouwwerkzaamheden die van invloed zijn op de accommodatie of zijn omgeving en die de verhuur in belangrijke mate beïnvloeden, zal het Agentschap Si Belle trachten de Klant een alternatieve accommodatie van gelijke (of betere) kwaliteit aan te bieden, met gelijke (of grotere) capaciteit. In dit geval kan de Klant geen aanspraak maken op enige terugbetaling of compensatie. Indien de Klant de door het Agentschap Si Belle aangeboden alternatieven niet aanvaardt, of indien geen alternatieve accommodatie van gelijke kwaliteit of capaciteit beschikbaar is, verbindt het Agentschap Si Belle zich ertoe het huurbedrag aan de Klant terug te betalen. De Klant kan geen aanspraak maken op enige aanvullende schadevergoeding.
In geval van overmacht in Bretagne of een deel van Bretagne, zoals een olieramp, een gezondheidscrisis of andere natuurrampen of menselijke rampen, kunnen naar goeddunken van de rechter de reserveringen worden geannuleerd en de op de vervaldag betaalde voorschotten en saldi worden ingehouden, maar in dat geval zal het Agentschap Si Belle de minnelijke schikking met de eigenaar nastreven om de Klant terug te betalen.

SI BELLE ALS AGENT VAN DE EIGENAARS
Het Agentschap Si Belle treedt op als agent voor de eigenaars, in het kader van het beheer van de verhuur van hun eigendommen. De vergoeding van het Agentschap bedraagt 26% van de door de Klant betaalde huurprijs, inclusief belastingen.

KLACHTEN
Indien u een klacht wenst in te dienen over één of meerdere belangrijke aspecten van de verhuur, dient u ons hiervan telefonisch op de hoogte te brengen binnen 72 uur na uw aankomst. Om de klacht in behandeling te kunnen nemen, dient deze tevens schriftelijk te worden ingediend en aangetekend te worden verzonden binnen twee weken na uw vertrek. Klachten die na deze termijn worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen. Een klacht zal onmiddellijk worden doorgestuurd naar en besproken met de eigenaar en wij zullen hun antwoord aan u doorgeven samen met een eventuele voorgestelde compensatie. Als een minnelijke schikking niet kan worden bereikt, zullen eventuele gerechtelijke stappen binnen de jurisdictie vallen van de dichtstbijzijnde rechtbank van de accommodatie. Het Agentschap Si Belle, dat optreedt in naam en voor rekening van de eigenaars, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen, behalve in het hypothetische geval waarin het, bewust of bij vergissing, onjuiste informatie heeft weergegeven op een zodanige wijze dat de aard van de aangeboden accommodatie wezenlijk verandert.

RESERVERINGSVOORWAARDEN
Een aanbetaling van 20% van het huurbedrag is vereist om een reservering te maken.
Het resterende bedrag dient te worden voldaan voor de 15e van de maand die voorafgaat aan de maand waarin de aankomstdatum valt.
Indien Agentschap Si Belle het restantbedrag niet uiterlijk op voornoemde datum heeft ontvangen, behoudt Agentschap Si Belle het recht de reservering te annuleren, met dien verstande dat het nog verschuldigde bedrag verschuldigd blijft. Bij ontbreken van annulering zal over de te late betaling een rente berekend worden van driemaal de minimumrente die door de Franse overheid is vastgesteld, tot op het moment van ontvangst van de betaling.

VERANTWOORDELIJKHEID
Het Agentschap Si Belle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongemakken voor de Gast veroorzaakt door derden. Zo kan het Agentschap Si Belle niet aansprakelijk worden gesteld in geval van tijdelijke onderbrekingen van de watervoorziening en/of energievoorziening, problemen met sauna's, zwembaden of verwarmingssystemen, enz. Het Agentschap Si Belle kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor een wijziging van de toegangswegen, noch voor het verplaatsen of sluiten van winkels of bedrijven. Indien het Agentschap Si Belle aansprakelijk kan worden gesteld, zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de directe aansprakelijkheid, met uitsluiting van elke indirecte aansprakelijkheid. In dat geval is de aansprakelijkheid van het Agentschap Si Belle beperkt tot het huurbedrag.

BEËINDIGING VAN HET HUURCONTRACT
Het Agentschap Si Belle kan het boekingscontract zonder schadevergoeding opzeggen in de volgende gevallen:
a. Indien binnen 48 uur na het versturen van een aangetekende aanmaning geen actie wordt ondernomen, is de Klant in overtreding van de verplichtingen die in deze voorwaarden of in het boekingscontract zijn opgenomen;
b. Als de Gast de gehuurde accommodatie of de omgeving van de accommodatie niet respecteert, met inbegrip van geluidsniveau, tijdens zijn verblijf in de accommodatie, zelfs wanneer de Gast gewaarschuwd is door de eigenaar of de contactpersoon.
Het Agentschap Si Belle kan de onmiddellijke beëindiging van dit contract eisen en de Gast moet het gehuurde pand verlaten op bevel van de Juge des référés.
Het contract kan ook worden opgezegd in geval van overmacht, zoals natuurrampen, olievlekken, milieurampen, kernrampen, brand, epidemieën, oorlog, terroristische aanslagen, of in geval van vernieling van de accommodatie.

GEGEVENSBESCHERMING
In overeenstemming met de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, heeft de Gast het recht op toegang tot, wijziging van of bezwaar tegen de bewaarde gegevens, door contact op te nemen met het Agence Si Belle per e-mail via de contactpagina van de website van het Agentschap of per post gericht aan het volgende adres: Agence Si Belle, 5 Hent Meneyer, 29 950 Gouesnac'h, Frankrijk.

"INTUITU PERSONAE" CONTRACTEN
Geen van de partijen kan zijn rechten of verplichtingen aan een derde overdragen.

ONAFHANKELIJKHEIDS CLAUSULE
In het geval dat bepaalde bepalingen van het reserveringscontract en van deze reserveringsvoorwaarden nietig blijken te zijn, blijven de overige voorwaarden van kracht.

TOEPASSELIJK RECHT
Deze reserveringsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. Alle geschillen die voortvloeien uit deze reserveringsvoorwaarden vallen onder de bevoegdheid van de Franse rechtbank.