00 33 2 98 39 62 25
Fax (op afspraak) :   
00 33 9 50 04 32 70
Contact Hoofdkantoor : 5 Hent Meneyer, 29 950 Gouesnac'h, France.
Postadres : 2 impasse de Kervégant, 29 350 Moëlan sur mer, France.

Elke verwijzing in deze algemene voorwaarden naar "Gast", "Klant", "u" of "uw" verwijst naar de persoon die de reservering heeft gemaakt, en bij uitbreiding naar alle personen (hierna te noemen 'groepsleden')die uiteindelijk in de gehuurde villa blijven.

Elke verwijzing naar "ons" of "onze" in deze algemene voorwaarden verwijst naar het de agent Si Belle.

GASTEN VERANTWOORDELIJKHEID
De genoemde gast verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat alle groepsleden het gehuurde onroerend goed met de nodige zorg en respect behandelen. De Gast zal zich onthouden van het doen van iets dat een verstoring in de buurt zou kunnen veroorzaken, het verstoren van postbezorging, en zal zich onthouden van het uitvoeren van alle bouwwerken of sloopwerkzaamheden, het maken van gaten in muren of enige andere verandering zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar.

BOEKING
Klanten kunnen huizen van de agent Si Belle via zijn website boeken. Huurprijzen worden weergegeven op de villapagina van de website van agent Si Belle, waar een prijs per week wordt weergegeven op basis van de startdatum van de huur.
Zodra een reservering is gemaakt en een aanbetaling van 25% is betaald, ontvangt de klant een boekingscontract met de betaalde aanbetaling en het resterende saldo, en ook een e-mail met betalingsbevestiging en een samenvatting van de boeking, de villa, de data van de huur en het totale bedrag.
Zodra het volledige saldo is voldaan, wordt het definitieve contract verzonden, evenals contactgegevens van het contactpersoon, het adres van de accommodatie en een routebeschrijving.
De klant moet controleren of alle details van de reservering juist en volledig zijn en eventuele fouten of weglatingen aan agent Si Belle melden binnen 7 dagen na ontvangst van het boekingscontract. Als een dergelijke fout of nalatigheid niet binnen de gestelde termijn wordt gemeld, kan de Klant zich niet op onnauwkeurigheid of ontoereikendheid van het boekingscontract beroepen.
De klant kan online betalen met een creditcard op het moment van boeken, per bankoverschrijving, per cheque of in reischeques. De reservering is niet definitief totdat de aanbetaling is ontvangen en deze is bevestigd door de agent Si Belle (tot die tijd wordt de huurperiode als voorlopig gereserveerd beschouwd). Verhuur van het onroerend goed kan alleen plaatsvinden als het volledige saldo is ontvangen, uiterlijk de 15e van de maand die vooraf gaat aan de maand waarin de aankomstdatum valt. Het niet ontvangen van geld tegen deze vervaldatum zal ertoe leiden dat het contract als nietig wordt beschouwd en dat de huurperiode weer wordt vrijgegeven voor verhuur. Voor zogenaamde 'last-minute' reserveringen gemaakt na de 15e van de maand die voorafgaat aan de maand van de aankomstdatum, is het volledige saldo van de huursom vereist op het moment van boeking, per overschrijving, cheque of creditkaart. In het geval van verschuldigde gelden, zullen alle juridische en gerechtskosten of uitgaven in verband met de invordering van de schuld in rekening worden gebracht bij de Klant, waarvoor een minimum van € 100 van toepassing is.

INSPECTIE
Een woninginspectie kan worden uitgevoerd door de eigenaar of de contactpersoon bij aankomst en bij vertrek voor teruggave van de borg.

VERZEKERING
De gast moet op zijn naam een verzekeringspolis hebben die biedt dekking voor de wettelijke aansprakelijkheid in geval van brand of waterschade aan de gehuurde villa (met betrekking tot tijdelijke verblijven van minder dan drie opeenvolgende maanden). Deze verzekering moet dekking bieden aan alle groepsleden.
De gast moet verzekerd zijn tegen het risico van diefstal, brand en waterschade, niet alleen met betrekking tot het risico voor de gast, maar ook het risico voor de woning en ook met betrekking tot elk mogelijk regres door de buren. Het bewijs van een dergelijke verzekering moet op verzoek kunnen worden getoond aan agent Si Belle. Bijgevolg wijst de agent Si Belle elke verantwoordelijkheid af voor elk verhaal dat een verzekeringsmaatschappij tegen de Gast zou kunnen uitoefenen in geval van een claim.

PRIJZEN
Getoonde prijzen zijn per week verhuurd.
Het is aangegeven op de pagina van de villa wat is inbegrepen en wat is niet inbegrepen in de prijs, zoals inherente huishoudelijke kosten: water, elektriciteit, gas, zwembadverwarming, verwarming van het huis, telefoon, onderhoud van de tuin en het zwembad, lokale toeristenbelasting, brandhout. Linnengoed is bij de meeste huizen inbegrepen, tenzij anders aangegeven op site pagina van de villa.
De Gast begrijpt dat de kosten kunnen verschillen afhankelijk van het seizoen, en dat in de winter bijvoorbeeld de kosten voor het verwarmen van de woning aanzienlijk zijn en dat een deel van de borg kan worden behouden in geval van overmatig verbruik. Buiten de zomermaanden geldt meestal een toeslag voor verwarming. Sommige villa's laten een redelijk verbruik toe tot een vooraf gedefinieerde limiet, die bij overschrijding voor eigen rekening van de gast is. Voor alle andere toeslagen, inclusief of niet, verwijzen wij de gast naar de website-pagina van de villa die ze hebben geboekt.
Onze prijzen zijn inclusief onze toeslagen en belastingen.
Onze prijzen zijn exclusief annuleringsverzekering (optioneel).

HUUR TERMIJN // AANKOMST EN VERTREK
De duur van de huur begint en eindigt op een zaterdag. Aankomsttijd: 16.00 uur. Vertrektijd: 10:00.
De gast accepteert dat de huurperiode niet kan worden verlengd zonder toestemming van de agent Si Belle. De gast oefent of tracht geen enkel beroep uit te oefenen in de gehuurde woning en aanvaardt dat de woning uitsluitend wordt gehuurd als een tijdelijke woning. Dit is een fundamentele voorwaarde zonder welke de huur niet is toegestaan of tot stand zal komen.

De gast wordt vriendelijk verzocht om de aangewezen contactpersoon te bellen (zie de aankomstinformatie voor elke villa), uiterlijk op de dag van aankomst, om een tijd af te spreken en ook de contactpersoon te waarschuwen voor eventuele vertragingen onderweg . Verzoeken om buiten de vastgestelde tijd of zelfs op een andere dag aan te komen, moeten vóór de dag van aankomst worden ingediend, waarna de contactpersoon de keuze heeft om deze wijziging te accepteren of niet. In het geval dat een contactpersoon na 20:00 uur niet beschikbaar is, zal de contactpersoon een afspraak maken om de gasten de volgende ochtend te ontmoeten, waarvoor de gast geen vergoeding of restitutie kan eisen. Het is de taak van de gast om contact op te nemen met de contactpersoon om hun verwachte vertrektijd door te geven, om een inspectie en oplevering van de woning te regelen. Als de contactpersoon en de gast niet tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn, kan de gast worden vertegenwoordigd door een naar behoren aangewezen derde partij. Bij gebrek aan dit, wordt het gehuurde geacht te zijn achtergelaten in de staat waarin de contactpersoon dit aantreft. De gast riskeert in dit geval de volledige of gedeeltelijk betaalde waarborgsom te verliezen en is bovendien aansprakelijk voor eventuele schade die het bedrag van de borg te boven gaat.

DE HUURPERIODE
De gast erkent dat het pand wordt gehuurd als een tijdelijke woning, alleen voor vakantie doeleinden. De villa kan niet worden gebruikt als hoofdverblijf of zelfs als tweede verblijfplaats en de gast kan geen commerciële, ambachtelijke of professionele activiteiten uitoefenen in of om de villa. De villa kan in geen geval door een groter aantal personen worden bezet dan het maximale aantal dat is aangegeven in de beschrijving van de villa op de website van de agent Si Belle. Het aantal personen in het gezelschap (volwassenen, kinderen, baby's) staat vermeld op het reserveringscontract en kan niet worden gewijzigd tenzij daarom wordt gevraagd en goedgekeurd door de agent Si Belle.

De gast verbindt zich ertoe het gehuurde met respect te behandelen als ook de omgeving van de woning respectvol te behandelen door de buurt niet te storen (inclusief geluidsoverlast) en te genieten van de faciliteiten van de accommodatie volgens de instructies van de contactpersoon.
De gast gaat ermee akkoord het gehuurde in de staat te aanvaarden zoals hij die bij aankomst aantreft, en zoals beschreven in de beschrijving op de website van agent Si Belle's. Het meubilair en de meubels mogen alleen worden aangetast door slijtage als gevolg van normaal gebruik. Elk item dat ontbreekt of onbruikbaar is gemaakt, om welke reden anders dan normale slijtage, moet worden vergoed of vervangen door de gast. Deze clausule is ook van toepassing op schilderwerk, behang en de villa in het algemeen (intern en extern).
De Gast verbindt zich ertoe het meubilair en alle items binnen het huurobject te gebruiken op de manier waarop ze zijn ontworpen om te worden gebruikt en op de plaatsen waar ze zijn te vinden. Het is ten strengste verboden om voorwerpen van het terrein te verplaatsen.
De gast moet afzien van het plaatsen van voorwerpen in wastafels, baden, bidets, keuken- en wasbakken, wc's, etc. die de afvoer kunnen belemmeren. Als u dit niet doet, is de gast aansprakelijk voor alle kosten die moeten worden gemaakt om problemen met het sanitair systeem op te lossen.
Het is de Gast niet toegestaan om het gehuurde onder te verhuren, zelfs niet gratis. Het is de verantwoordelijkheid van de genoemde Gast om ervoor te zorgen dat alle groepsleden goed voor het pand zorgen en dat ze in geen geval zelf meubels meenemen naar het gehuurde object, met uitzondering van linnengoed en kleine voorwerpen.
De Gast moet toegang verlenen om dringende reparaties te laten plaatsvinden die nodig zijn om de staat van de gehuurde villa of de apparatuur in de villa in goede conditie te houden.
De gast verbindt zich ertoe het pand netjes achter te laten en in redelijke schone staat bij vertrek. Alle voorwerpen in het pand dienen te worden teruggezet op de plaats waar ze zich bij aankomst bevonden. Keuken- en eetgerei moeten zijn afgewassen en opgeborgen, en alle afval moet worden weggegooid, zoals geïnstrueerd door de contactpersoon. Laatstgenoemde behoudt zich het recht voor om de accommodatie aan het einde van het verblijf te inspecteren. In geval van nalatigheid kunnen eventuele extra schoonmaakkosten aan de gast in rekening worden gebracht. Als de schoonmaak niet is inbegrepen in de huurprijs, moet de accommodatie worden achtergelaten in de staat waarin deze zich bij aankomst bevond, anders worden schoonmaakkosten in rekening gebracht bij de gast. Evenzo wordt de waarde van gebarsten of kapotte voorwerpen aan de gast in rekening gebracht, evenals de kosten voor het reinigen van bevlekte tapijten, dekens, matrassen, beddengoed enz.
De gast heeft de verantwoordelijkheid om eventuele schade of verlies veroorzaakt door een lid van de partij die het eigendom huurt, te vergoeden tenzij ze kunnen aantonen dat dergelijke schade of verliezen zijn veroorzaakt door een derde partij die de gast niet kent of door een gebeurtenis buiten zijn/hun macht.

EINDREINIGING
Huizen moeten bij vertrek redelijk schoon worden achtergelaten en tijdens uw verblijf worden schoongemaakt. De eindreiniging wordt uitgevoerd door de eigenaar bij elke wisseling van huurders. Indien het onroerend goed in een onaanvaardbare toestand wordt achtergelaten, kan een extra toeslag in rekening worden gebracht die van de borg zal worden afgetrokken. Bij aankomst heeft u de mogelijkheid opmerkingen te noteren omtrent de staat van pand op dat moment. Meestal is de eindschoonmaak inbegrepen in de huurprijs, maar in sommige gevallen wordt een schoonmaaktoeslag gevraagd. Soms kan het optioneel dat u de schoonmaak zelf verricht of dat u ervoor kiest de eindschoonmaak te laten verrichten en hiervoor apart betaald. Dit staat specifiek vermeld op de villapagina.

BEZOEK AAN DE WONING VOOR HET RESERVEREN
Een accommodatie van tevoren bezoeken is mogelijk, op basis van de toestemming van de eigenaar. Voorafgaand aan elk bezoek wordt u gevraagd om een schriftelijke bevestiging te tekenen, dat indoen u akkoord gaat met de huur van de villa, dit uitsluitend via de agent Si Belle zal zijn.

EIGENSCHAP BESCHRIJVING
Al onze villa's worden regelmatig door ons bezocht. Beschrijvingen worden samengesteld met de eigenaren en zijn getrouw samengevat in een beknopte maar begrijpelijk vorm op onze website. Als, ondanks de grote zorgvuldigheid, uw gehuurde villa niet volledig overeenkomt met de gegeven beschrijving, kan de afwezigheid of het ontbreken van een beschreven item of faciliteit aanleiding geven tot een financiële compensatie en dus een gepaste terugbetaling,. Echter de agent Si Belle kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een fout (als gevolg van verzwijging, weglating, defect ...) afkomstig van de eigenaar met betrekking tot de villa of de omgeving.
De agent Si Belle kan niet aansprakelijk worden gesteld als wijzigingen die betrekking hebben op het pand, de omgeving of de beschikbaarheid ervan niet zijn gemeld door de eigenaar vóór de datum waarop de boeking is gemaakt, of tussen de boekingsdatum en de datum van aankomst.

MAXIMALE BEZETTING VAN DE WONING
Als het aantal personen in uw gezelschap anders is dan wordt geadviseerd op het moment van reserveren, moet u ons hiervan op de hoogte brengen. Uw groepsgrootte kan de maximale capaciteit van de villa die op de villapagina wordt getoond niet overschrijden. Elke overtreding hiervan, hetzij bij aankomst of tijdens uw verblijf, kan ertoe leiden dat u de toegang wordt geweigerd of dat een extra bedrag door de eigenaar in rekening wordt gebracht. In sommige gevallen kan op verzoek een extra bed worden geplaatst.
Elk verzoek om een tent, caravan of stacaravan op het terrein te brengen, moet worden geautoriseerd vóór de bevestiging van de boeking.

HUISDIEREN
Huisdieren zijn alleen welkom op voorwaarde dat hun aanwezigheid is vermeld en individueel is geaccepteerd op het moment van boeking. Het staat op de villapagina aangegeven of huisdieren worden geaccepteerd of niet; in de meeste gevallen worden ze geaccepteerd, zolang dit op het moment van boeking wordt gevraagd en de gegevens van het huisdier worden gegeven. Als huisdieren niet vooraf uitdrukkelijk zijn geaccepteerd, kan de contactpersoon of de eigenaar de toegang weigeren. De gast is verantwoordelijk voor het dier en eventuele schade of ongelukken die het kan veroorzaken.

ZWEMBADEN
Alle zwembaden op onze website zijn uitgerust met de juiste beveiliging, hetgeen wettelijk verplicht is in Frankrijk. Houd er echter rekening mee dat kinderen, ondanks de aanwezigheid van beveiligingsapparatuur, nog steeds onder toezicht staan en dat ouders nog steeds de eindverantwoordelijkheid dragen. Op dezelfde manier moeten volwassenen die niet vaardig kunnen zwemmen altijd onder toezicht staan van een persoon die hen te hulp kan komen.
Afgezien van een klein aantal uitzonderingen die duidelijk worden aangegeven op onze website, hebben alle huurwoningen een eigen zwembad, exclusief voor gasten.
Sommige zwembaden kunnen binnen zijn, in welk geval ze meestal worden verwarmd, gedurende de gehele huurperiode of zelfs het hele jaar; sommige zwembaden zijn overkapt, al dan niet verwarmd; en sommige zwembaden kunnen buiten zijn en niet overdekt maar verwarmd. Het type zwembad en verwarming staat vermeld op de villapagina, maar het is belangrijk op te merken dat zwembadverwarming buiten de zomerperiode afhankelijk is van weersomstandigheden en de omgevingstemperatuur. Voor verhuur buiten de zomermaanden is het niet gegarandeerd dat er zwembadverwarming beschikbaar is en moet de gast ervoor zorgen dat ze dit weten voordat ze boeken of dit waarschijnlijk van invloed is op de gekozen data of niet.

BORG
De contactpersoon zal u om een borg vragen. Het bedrag van de borg staat vermeld op de villapagina. De eigenaar of contactpersoon kan de toegang tot de villa weigeren als u deze borg niet overhandigt, hetzij in de vorm van een cheque van een Euro-bankrekening, of bij voorkeur in contanten in euro's. Het wordt volledig of gedeeltelijk binnen maximaal twee weken na vertrek aan u gerestitueerd. Dit onder eventuele aftrek van extra kosten die moesten worden gemaakt of eventuele schade die is geconstateerd. Nogmaals, we raden aan om het pand in goede staat achter te laten. Hoewel de agent Si Belle niet is betrokken bij en op geen enkele manier verantwoordelijk is voor het verzamelen of terugbetalen van deze borg, zal zij zich desondanks in het geval van een probleem bij terugbetaling zich voor doet zich inspannen om een voor beide partijen tot een bevredigende oplossing te komen.

ANNULERING
1. Verzekering
Alle annuleringen moeten per aangetekend schrijven worden gedaan. De datum waarop de correspondentie wordt ontvangen is bepalend voor de annuleringsvoorwaarden die van toepassing zijn volgens het onderstaande schema. Dit schema is niet van toepassing op de vele oorzaken van annulering die door de verzekering worden gedekt (annulering, water- en brandschade, schade aan meubels) die wordt aangeboden via de link op de reserveringspagina van de villa op de website van ons agentschap. Deze verzekering is optioneel en de prijs wordt nauwkeurig berekend op basis van de huurprijs.
2. Annuleringskosten
Alle reeds betaalde of vervallen bedragen, zowel aanbetalingen als saldobetalingen, worden niet terugbetaald in geval van annulering. Als u annuleert vóór de datum waarop het saldo verschuldigd is, wordt alleen de aanbetaling achtergehouden zonder enige restitutie. Als de agent Si Belle echter voor dezelfde data een andere klant vindt, op elk moment tot de dag voor de geannuleerde periode, kan het restbedrag worden teruggestort, maar de aanbetaling wordt altijd achtergehouden.

ALS DE WONING NIET BESCHIKBAAR IS
In het uitzonderlijke geval dat de villa niet beschikbaar is om redenen buiten de controle van de agent Si Belle, bijvoorbeeld in geval van 'overmacht', brand, overstroming of onvoorziene omstandigheden zoals de verkoop van het huis, ziekte van de eigenaar die verhindert is aanwezig te zijn bij aankomst, overlijden, echtscheiding, bouwwerken die van invloed zijn op het onroerend goed of zijn omgeving en die de huur in belangrijke mate beïnvloedt, zal het agentschap Si Belle trachten de Klant een alternatieve villa van gelijke (of hogere) kwaliteit aan te bieden, met gelijke (of grotere) capaciteit. In dit geval kan de Klant geen aanspraak maken op enige terugbetaling of compensatie. Als de klant de alternatieven van de agent Si Belle niet accepteert, of als er geen alternatieve accommodatie van dezelfde kwaliteit of capaciteit beschikbaar is, verbindt de agent Si Belle zich ertoe het huurbedrag aan de klant terug te betalen. De klant kan geen aanspraak maken op enige aanvullende vergoeding.
In gevallen van overmacht die van invloed zijn op de regio Bretagne of een deel daarvan, zoals olierampen of andere rampspoed, natuurlijke oorzaken of menselijke activiteiten, kunnen boekingen worden geannuleerd en kunnen aanbetalingen en saldobetalingen, al worden betaald voor de verschuldigde datum, worden gehouden, maar in dit geval zal de agent Si Belle streven naar de minnelijke schikking tussen de eigenaar en de Klant terzake de terug te betalen gelden.

SIBELLE ALS AGENT
Si Belle treedt op als een agent voor eigenaren, in het kader van het beheer van de verhuur van hun eigendommen. De kosten van het agentschap variëren, afhankelijk van de accommodatie, maar liggen tussen 10% en 26% inclusief belastingen.

KLACHTEN
Als u een klacht wilt indienen over een of meer belangrijke aspecten van de huur, moet u ons binnen 72 uur na uw aankomst telefonisch op de hoogte brengen. Om in aanmerking te worden genomen, moet de klacht ook schriftelijk worden ingediend en binnen twee weken na uw vertrek per aangetekende brief worden verzonden. Enige klacht ontvangen na deze periode zal niet worden behandeld. Een klacht zal onmiddellijk worden doorgestuurd naar en besproken met de eigenaar en we zullen hun reactie aan u doorgeven met elke voorgestelde vergoeding. Als een minnelijke oplossing niet kan worden bereikt, valt elke juridische procedure onder het rechtsgebied van de dichtstbijzijnde rechtbank bij de accommodatie. Handelend in naam en voor rekening van de eigenaars, aanvaardt de agent Si Belle geen verantwoordelijkheid voor tekortkomingen, behalve in het geval dat het, willens en wetens foute of onjuiste informatie heeft verstrekt op een manier die de aard van de villa aanzienlijk verandert van het onroerend goed dat wordt aangeboden.

BOEKINGSVOORWAARDEN
Een aanbetaling van 25% van de totale huursom is vereist om te reserveren.
De restant betaling is verschuldigd op de 15e van de maand die voorafgaat aan de maand waarin de aankomstdatum valt.
Als we het resterende bedrag niet op de bovengenoemde datum hebben ontvangen, behouden we ons het recht voor om uw reservering te annuleren, niettegenstaande het feit dat het uitstaande bedrag nog verschuldigd is aan de agent Si Belle. Bij ontstentenis van annulering zal te late betaling een intrest opleveren van driemaal de minimale rentevoet die is vastgesteld door de Franse overheid totdat de betaling is ontvangen.

VERANTWOORDELIJKHEID
De agent Si Belle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele overlast voor de gast veroorzaakt door derden. De agent Si Belle kan bijvoorbeeld niet aansprakelijk worden gesteld in geval van tijdelijke onderbrekingen van de watervoorziening en / of energievoorziening, problemen met sauna's, zwembaden of verwarmingssystemen, enz. Evenmin kunnen wij verantwoordelijk zijn voor enige wijziging in de toegangswegen, noch voor winkels of bedrijven die verhuizen of sluiten. Als enige verantwoordelijkheid aan de agent Si Belle kan worden toegerekend, zal deze beperkt zijn tot directe aansprakelijkheid met uitsluiting van elke indirecte aansprakelijkheid. In een dergelijk geval is de aansprakelijkheid van de agent Si Belle beperkt tot het huurbedrag.

BEËINDIGING VAN HET HUURCONTRACT
De agent Si Belle kan het boekingscontract zonder vergoeding beëindigen in de volgende gevallen:
a. als er geen actie wordt ondernomen binnen 48 uur nadat een dagvaarding per aangetekende brief is verzonden, en wordt geconstateerd dat de klant de verplichtingen die zijn vastgelegd in deze voorwaarden of in het boekingscontract niet nakomt;
b. als de gast de gehuurde villa of haar directe omgeving, inclusief geluidsniveaus, tijdens zijn verblijf in het pand niet respecteert, zelfs als hij gewaarschuwd wordt door de eigenaar of contactpersoon.
De agent Si Belle kan onmiddellijke opzegging van dit contract eisen en de Gast moet het gehuurde pand verlaten na uitspraak door de 'Juge des Référés'.
Het contract kan ook worden beëindigd in het geval van overmacht situaties zoals natuurrampen, olievlekken, ecologische rampen, nucleaire rampen, brand, epidemieën, oorlog, terreuraanslagen of in geval van vernietiging van het onroerend goed.

GEGEVENSBESCHERMING
In overeenstemming met de Franse wet n ° 78-17 van 6 januari 1978, heeft de gast het recht op toegang, wijziging of bezwaar tegen bewaarde gegevens door contact op te nemen met de agent Si Belle via e-mail via de contactpagina van de website van het de agent of per postadres op het volgende adres: Agence Si Belle eurl, Kervégant, Moëlan sur mer, Frankrijk.

OVERDRACHT VAN CONTRACTEN
Geen van de partijen kan zijn rechten of plichten overdragen aan een derde partij.

ONAFHANKELIJKHEIDS CLAUSULE
In het geval dat bepaalde bepalingen van het boekingscontract en van deze reserveringsvoorwaarden nietig blijken te zijn, blijven de overige voorwaarden van kracht.

TOEPASSELIJK RECHT
Deze boekingsvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wet- en regelgeving. Alle geschillen die voortkomen uit deze boekingsvoorwaarden vallen onder de jurisdictie van de Franse rechtbanken.